Show simple item record

dc.contributor.authorKročová, Šárka
dc.date.accessioned2018-03-21T09:43:14Z
dc.date.available2018-03-21T09:43:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna. 2015, nr. 2, p. 225-230.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/125179
dc.description.abstractThe 21st century begins to be characterised by certain climatic changes that do not fit into common cycles of the past several centuries. In many regions, the level of surface water falls to the minimum level, especially in the summer months, and thus the risk of worsening the quality of water in the case of various accidents involving the inflow of contaminated water into watercourses increases markedly. The most common operating structures and equipment, which can supply this water to the recipient, are public and private sewerage systems. To reduce the given risks in newly formed conditions, it is suitable to implement a number of operational and technical measures that can minimize the risks to an acceptable and manageable level.cs
dc.format.extent22837342 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralnacs
dc.relation.urihttp://www.potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a37.pdfcs
dc.subjectwatercs
dc.subjectaquatic ecosystemscs
dc.subjectcontaminationcs
dc.subjectclimatic environmentcs
dc.subjectrisk managementcs
dc.subjectvulnerability assessmentcs
dc.subjectextraordinary eventcs
dc.titleProtection of aquatic ecosystems against accidents in the Czech Republiccs
dc.title.alternativeOchrona ekosystemów wodnych przed wypadkami w Republice Czeskiejcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enWiek XXI zaczyna charakteryzować się pewnymi zmianami klimatycznymi, które nie współgrają z typowymi cyklami klimatycznymi kilku zeszłych stuleci. W wielu rejonach poziom wód powierzchniowych osiągnął minimalna wartość, w szczególności w sezonie letnim, w związku z czym znacząco wzrosło ryzyko pogorszenia jakości wody ze względu na różne awarie, wliczając w to przedostanie sie zanieczyszczonej wody do cieków wodnych. Najczęściej używanymi strukturami i wyposażeniem, które dostarczają wodę do odbiorcy, są państwowe i prywatne systemy wodociągowe. W celu obniżenia ryzyka należy wdrożyć pomiary operacyjne i techniczne, które obniżą ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego.cs
dc.rights.accessrestrictedAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue2cs
dc.description.lastpage230cs
dc.description.firstpage225cs
dc.identifier.wos000409692700037


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record