Now showing items 1-1 of 1

  • Design of the modular pneumatic valve terminal 

    Takosoglu, Jakub E.; Łaski, Paweł A. (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2015, roč. 61, č. 2, s. 53-61 : il.)