Now showing items 1-1 of 1

  • Analytical modelling in Dynamo 

    Salamak, Marek; Jasinski, Marcin; Plaszczyk, Tomasz; Zarski, Mateusz (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2018, roč. 18, č. 2, s. 36-43 : il.)