Show simple item record

dc.contributor.advisorKubina, Tomáš
dc.contributor.authorZachurczok, David
dc.date.accessioned2017-11-28T09:57:40Z
dc.date.available2017-11-28T09:57:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/122031
dc.description.abstractTato práce se zabývá výrobou nanostrukturního titanu za pomocí rotačního kování. Pojednává o výrobě titanu a jeho slitin a zabývá se jeho tvářením. Rozděluje komerčně čistý titan do 4 základních stupňů a pojednává o jejich rozdílnostech jak v chemických, tak mechanických vlastnostech. Dále rozebírá výrobu nanostrukturního titanu za pomocí SPD procesů a také rotačního kování, které nespadá do SPD procesu. V hlavní části probírá problematiku mechanických vlastností titanu po rotačním kování. Zajímá se především o mez kluzu a mez pevnosti. Nakonec porovnává výsledky experimentu se zahraniční literaturou.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the production of nanostructured titanium using rotary swaging. It talks about the production of titanium and its alloys and deals with its moulding. It divides commercially pure titanium into 4 basic grades and discusses their differences in both chemical and mechanical properties. Also analyzes the production of nanostructured titanium using SPD processes and also rotary swaging that do not belong into SPD processes. Finally, it discusses the mechanical properties of titanium after rotary swaging. Main interest is mainly in the yield strength and ultimate tensile strength. At the end compares the results of the experiment with the foreign literature.en
dc.format.extent5669559 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRotační kovánícs
dc.subjectTitancs
dc.subjectNanostrukturní titancs
dc.subjectMechanické vlastnostics
dc.subjectMez pevnostics
dc.subjectMez kluzucs
dc.subjectRotary swagingen
dc.subjectTitaniumen
dc.subjectNanostructure titaniumen
dc.subjectMechanical propertiesen
dc.subjectUltimate tensile strenghten
dc.subjectThe yield strenghten
dc.titleMechanické vlastnosti čistého titanu zpracovaného rotačním kovánícs
dc.title.alternativeMechanical properties of comercial pure Titanium after swagingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeRusz, Stanislav
dc.date.accepted2017-06-06
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálucs
dc.contributor.consultantPalán , Jan
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchModerní metalurgické technologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisZAC0049_FMMI_B2109_2109R038_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record