Show simple item record

dc.contributor.authorKročová, Šárka
dc.date.accessioned2017-10-18T11:31:31Z
dc.date.available2017-10-18T11:31:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationInżynieria Mineralna. 2017, nr. 1, p. 29-32.cs
dc.identifier.issn1640-4920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120611
dc.description.abstractThe natural environment as a living organism changes continuously. Sometimes changes are gradual, other times they are relatively fast. Now the earth is experiencing a significant change that will affect hundred millions of people, especially in the area of surface water and groundwater deficit. The mentioned situation is beginning to manifest itself in the countries of the European Union as well. It will affect not only populations but also subjects of public and private infrastructures in various regions. Areas with high water consumption due to company manufacturing activities that are simultaneously situated in the climate zone of areas threatened by hydrological drought will be affected most severely. With reference to the magnitude of the mentioned problem and its potential negative influence on the production basis as well as the environment of affected regions, the submitted article deals with methods and measures for coping with and eliminating newly emerging threats.cs
dc.format.extent541949 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherPolskie Towarzystwo Przeróbki Kopalincs
dc.relation.ispartofseriesInżynieria Mineralnacs
dc.relation.urihttp://potopk.com.pl/Full_text/2017_full/IM-1-2017-a6.pdfcs
dc.subjectaquatic ecosystemcs
dc.subjectwatercs
dc.subjectwater usecs
dc.subjectindustrycs
dc.subjecthydrological droughtcs
dc.subjectregioncs
dc.subjectthe environmentcs
dc.titleIndustrial landscape in the period of hydrological droughtcs
dc.title.alternativeKrajobraz przemysłowy w okresie suszy hydrologicznejcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enŚrodowisko naturalne jako żywy organizm zmienia się w sposób ciągły. Czasami zmiany są stopniowe, czasami są stosunkowo szybkie. Teraz Ziemia doświadcza znacznej zmiany klimatu, która dotyczy setek milionów ludzi, szczególnie w obszarze deficytu wód powierzchniowych podziemnych. Wspomniana sytuacja zaczyna się również ujawniać w krajach Unii Europejskiej. Wpłynie to nie tylko na populację, ale także na infrastrukturę publiczną i prywatną w różnych regionach. Obszary o dużym zużyciu wody w związku z działalnością produkcyjną, które znajdują się w strefie klimatycznej obszarów zagrożonych suszą hydrologiczną, będą odczuwały największe zagrożenie. W odniesieniu do wielkości omawianego problemu oraz jego potencjalnego negatywnego wpływu na produkcję, a także na środowisko, przedstawiony artykuł dotyczy metod i środków zapobiegania i postępowania z nowymi zagrożeniami.cs
dc.rights.accessrestrictedAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.issue1cs
dc.description.lastpage32cs
dc.description.firstpage29cs
dc.identifier.wos000407742700006


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record