Show simple item record

dc.contributor.advisorŘehák, David
dc.contributor.authorNovotný, Petr
dc.date.accessioned2017-08-23T10:40:53Z
dc.date.available2017-08-23T10:40:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/120157
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou určování regionálních subjektů a prvků kritické infrastruktury. Práce je koncipována do tří navazujících částí. V rámci teoretické části je provedena deskripce historického vývoje infrastruktury, vývoje přístupů ke zkoumání kritické infrastruktury a systému určování kritické infrastruktury v České republice. Analytická část je zaměřena na analýzu přístupů k určování regionální kritické infrastruktury ve vybraných zemích a analýzu technik a nástrojů používaných pro analýzu infrastruktur. Stěžejní částí práce je návrh systému určování regionálních subjektů a prvků kritické infrastruktury. V rámci tohoto systému jsou navrženy dva přístupy, a to konzervativní založený na hodnocení prvků způsobem „top-down“ a progresivní založený na hodnocení prvků způsobem „bottom-up“. Pro konzervativní přístup byla v rámci disertační práce navržena průřezová kritéria pro hodnocení prvků regionální kritické infrastruktury. Oproti tomu u přístupu progresivního byla provedena validace, jejíž podstatou je prokázání jeho funkčnosti a možnosti praktického uplatnění.cs
dc.description.abstractDissertation thesis is focused on problematics of designation process of regional critical infrastructure subjects and elements. Dissertation is designed for three related parts. Theoretic part obtains description of infrastructure historical development and development of approach to critical infrastructure research and designation system of critical infrastructure in the Czech Republic. Analytical part is focused on analysis of approaches to regional critical infrastructure designation in selected countries of the World and analysis of tools and methods using for infrastructure analysis. Crucial part of dissertation is proposal of designation system of regional critical infrastructure subjects and elements. There is designed two approaches within this system. First approach is conservative and it is based on top-down elements assessment. On the other hand, second approach is progressive and it is based on bottom up elements assessment. There is proposal of cross-cutting criteria for assessment of regional critical infrastructure elements within conservative approach. Finally, there is realized validation of progressive approach. Nature of validation is demonstration of progressive approach functionality and possibility of practical using.en
dc.format.extent5088689 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKritická infrastrukturacs
dc.subjectsystémcs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprvkycs
dc.subjectsubjektycs
dc.subjecturčovánícs
dc.subjectregionální úroveňcs
dc.subjectCritical Infrastructureen
dc.subjectSystemen
dc.subjectProcessen
dc.subjectElementsen
dc.subjectSubjectsen
dc.subjectDesignationen
dc.subjectRegional Levelen
dc.titleUrčování regionálních subjektů a prvků kritické infrastrukturycs
dc.title.alternativeUrčování regionálních subjektů a prvků kritické infrastrukturyen
dc.typeDisertační prácecs
dc.contributor.refereeDvořák, Zdeněkcs
dc.contributor.refereeKellner, Josefcs
dc.contributor.refereeŠenovský, Pavelcs
dc.date.accepted2017-06-28
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisNOV702_FBI_P3908_3908V009_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record