Show simple item record

dc.contributor.advisorLangová, Šárka
dc.contributor.authorVicherková, Šárka
dc.date.accessioned2017-08-23T09:32:21Z
dc.date.available2017-08-23T09:32:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119426
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlivem iontových kapalin obsahujících imidazoliový kation a bromidový anion na rychlost koroze nízkouhlíkatých ocelí v kyselém prostředí. Ke stanovení korozní rychlosti byly použity elektrochemické metody lineární voltametrie a elektrochemická impedanční spektroskopie a metoda hmotnostního úbytku. Účinnost inhibice stoupala s rostoucí délkou alkylového řetězce a s rostoucí koncentrací. Použité iontové kapaliny jsou inhibitory smíšeného typu s převažující anodickou inhibicí. Iontové kapaliny byly připraveny mikrovlnou syntézou.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the influence of ionic liquids containing imidazole cation and bromide anion on corrosion rate of low-grade steels in acid enviroment. Elektrochemical methods of linear voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy and mass loss method were used to determine the corrosion rate. The inhibitory efficiency increased with increasing chain length and increasing concentration. The ionic liquids under investigation are inhibitors of mixed type with predominant anodic inhibition. Ionic liquids were prepared by microwave synthesis.en
dc.format.extent3692688 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRychlost korozecs
dc.subjectúčinnost inhibicecs
dc.subjectcyklická voltametriecs
dc.subjectlineární voltametriecs
dc.subjectelektrochemická impedanční spektroskopiecs
dc.subjectiontové kapalinycs
dc.subjectkorozní potenciálcs
dc.subjectCorrosion rateen
dc.subjectinhibition of corrosionen
dc.subjectcyclic voltametryen
dc.subjectlinear voltametryen
dc.subjectelektrochemical impedance spektroskopyen
dc.subjectionic liquidsen
dc.subjectcorrosion potencialen
dc.titleVýzkum interakce alkylimidazoliových solí s kovovými materiálycs
dc.title.alternativeInvestigation of the interaction of alkylimidazolium salts with metallic materialsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeRaška, Pavel
dc.date.accepted2017-06-07
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department617 - Katedra chemie
dc.contributor.consultantPánek, Petr
dc.thesis.degree-programProcesní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProcesní inženýrství a metody kontroly kvalitycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisVIC0055_FMMI_B3909_3909R014_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record