Show simple item record

dc.contributor.advisorMynář, Martin
dc.contributor.authorKlimek, Ryszard
dc.date.accessioned2017-08-23T09:31:10Z
dc.date.available2017-08-23T09:31:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119271
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je zpracování ekonomické analýzy ve vybraném průmyslovém podniku pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, vyhodnocení současné ekonomické situace a návrh opatření pro odstranění slabých stránek. Dílčím cílem je návrh krátkodobého finančního plánu. Teoretická část práce se zabývá definováním vybraných metod kvantitativní a kvalitativní ekonomické analýzy. Praktická část ze zabývá aplikací těchto metod na vybraný průmyslový podnik. V závěrečné části práce je vyhodnocená ekonomická situace podniku, navržené opatření na odstranění slabých stránek a navržen krátkodobý finanční plán.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is the economic analysis processing in selected industrial company by using quantitative and qualitative methods, evaluation of the current economic situation and proposed measures to eliminate weaknesses. The partial aim is proposal for short-term financial plan. The teoretical part is focused on the definition of chosen methods of quantitative and qualitative economic analysis. The practical part is focused on aplication of these methods on selected industrial company. In the final part of this thesis is to evaluate the economic situation of the company, proposed measures to eliminate weaknesses and proposed short-term financial plan.en
dc.format.extent5733572 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEkonomická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectEconomic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPEST analysisen
dc.titleEkonomické a strategické řízení ve vybrané průmyslové společnostics
dc.title.alternativeEconomic and Strategic Management in Selected Industrial Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠvecová, Eva
dc.date.accepted2017-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKLI0116_FMMI_N3922_6208T123_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record