Show simple item record

dc.contributor.advisorKanócz, Rastislav
dc.contributor.authorJanoška, Jakub
dc.date.accessioned2017-08-23T09:29:14Z
dc.date.available2017-08-23T09:29:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/119220
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá automatickým testováním webových aplikací se zaměřením na uživatelské rozhraní pro desktop zařízení. V teoretické části si vysvětlíme, proč je testování potřebné, z jakých aktivit se skládá a jaké existují typy testů. Dále si vysvětlíme pojem webových aplikací či webových stránek a popíšeme si použité technologie. Podrobně si rozebereme problematiku selektorů a ukážeme si několik ukázek zdrojových kódů s automatickými testy. Cílem práce je porovnání vybraných nástrojů pro tvorbu automatických UI testů. Mezi porovnávané nástroje patří WebDriverIO, Sencha Test, TestCafe a Sahi. Nástroje budou porovnány na základě důkladného průzkumu nabízených funkcí a získaných zkušeností v průběhu implementace automatických testů nad aplikací Roundcube a ExtJS Row Editing. Pro porovnání nástrojů je definováno 7 kategorií, kde každá kategorie bude zvlášť vyhodnocena. Závěr práce shrnuje dosažené výsledky a navrhuje možné rozšíření diplomové práce.cs
dc.description.abstractThis master thesis is about automation of web applications with focusing on UI for desktop. In the theoretical part, we will explain why is testing necessary, which activities are usually part of the testing process, and what types of tests exist. Further we will explain concept of web application or web page and we will describe technologies used in the thesis. We will discuss in detail about selectors topic and we will publish a couple of examples with source codes of automated tests. The goal of this thesis is comparison of selected tools and test frameworks for developing automated UI tests. Compared tools are WebDriverIO, Sencha Test, TestCafe and Sahi. The tools will be compared based on a thorough investigation of the offered features and gained experience during the implementation of automated tests for Roundcube and ExtJS Row Editing applications. We will define 7 categories for tools comparison, where every category will be evaluated itself. The conlusion of the thesis summarizes achieved results and suggests possible extensions of diploma thesis.en
dc.format.extent3519335 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAPI, automatické testování, Jasmine, JavaScript, Sahi, Sencha Test, TestCafe, testovací případ, WebDriverIOcs
dc.subjectAPI, automated testing, Jasmine, JavaScript, Sahi, Sencha Test, TestCafe, test case, WebDriverIOen
dc.titleAutomatické testování webových aplikacícs
dc.title.alternativeAutomated Testing of Web Applicationsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠtolfa, Svatopluk
dc.date.accepted2017-06-06
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatiky
dc.contributor.consultantJežek, David
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisJAW130_FEI_N2647_2612T025_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record