Show simple item record

dc.contributor.advisorBradáčová, Isabela
dc.contributor.authorKubíček, Miloslav
dc.date.accessioned2017-08-23T09:23:04Z
dc.date.available2017-08-23T09:23:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118721
dc.description.abstractBakalářská práce analyzuje požární bezpečnost původních komínů vystavěných od 40. let 20. stol. a požární bezpečnost komínů po rekonstrukci. Na základě provedené analýzy je navržen optimální postup rekonstrukce původních komínů se zaměřením na jejich požární bezpečnost. V první části jsou uvedeny požadavky současných právních a technických předpisů na zrekonstruované komíny z konstrukčního a materiálového hlediska. Další část bakalářské práce se zabývá konstrukcí, materiály a vadami původních komínů. Hodnoceny jsou zde vlastnosti materiálů a metody jejich zkoušení. V poslední části jsou analyzovány stávající postupy rekonstrukcí původních komínů z hlediska požární bezpečnosti s následným návrhem adekvátního řešení pro zlepšení jejich požární bezpečnosti po rekonstrukci.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis analyses the fire safety of original chimneys built since 1940s and of reconstructed chimneys. Based on the analysis, an optimal procedure for chimney reconstruction with focus on fire safety is proposed. The first part of the thesis presents current legal and technical requirements on reconstructed chimneys with respect to their construction and materials used. The next part deals with construction, materials and defects of original chimneys. Also, properties of materials and their testing methods are assessed. Current procedures for reconstruction of original chimneys with respect to fire safety are analysed in the last part of the thesis. Subsequently, an appropriate solution to improve fire safety of chimneys after reconstruction is proposed.en
dc.format.extent3551721 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkomíncs
dc.subjectpožární bezpečnostcs
dc.subjectkomínový průduchcs
dc.subjectkomínový plášťcs
dc.subjectzdivocs
dc.subjectvadycs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectkomínová vložkacs
dc.subjectchimneyen
dc.subjectfire safetyen
dc.subjectchimney flueen
dc.subjectchimney casingen
dc.subjectmasonryen
dc.subjectdefectsen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectchimney lineren
dc.titleRekonstrukce komínových tělescs
dc.title.alternativeChimney Modificationsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSchön, Jaroslav
dc.date.accepted2017-05-24
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKUB796_FBI_B3908_3908R006_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record