Show simple item record

dc.contributor.advisorDobeš, Pavel
dc.contributor.authorOdchodnická, Andrea
dc.date.accessioned2017-08-23T09:22:58Z
dc.date.available2017-08-23T09:22:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118701
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractODCHODNICKÁ, Andrea. Adaptace železniční dopravy na klimatickou změnu. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017, 41 stran Tato bakalářská práce se zaměřuje na možné dopady projevů klimatické změny na železniční dopravu a na možnost adaptace v této oblasti zájmu. Úvodní část obsahuje obecné vymezení klimatické změny a projevů s ní souvisejících. V další části je přehled možných nebezpečí, které by mohly mít negativní vliv na tento druh přepravy. Na tento checklist navazuje what-if analýza, která simuluje různé scénáře událostí. Na základě této analýzy je pak vypracován návrh možných adaptačních opatření, které by pomohly zmírnit nebo odstranit možné příčiny a následky jednotlivých rizik.cs
dc.description.abstractODCHODNICKÁ, Andrea. Adaptation of Rail Transport to Climate Change. Thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of safety engeneering, 2017, 41 stran The bachelor thesis is focused on possible impacts of climate change expressions to rail transport and the possibility of adaptation in this area of interest. Introductory part contains definition of climate change, and expressions related thereto. The next section is an overview of the potential hazards that could have a negative impact on this type of transport.This checklist is followed by what-if analysis, which simulates various scenarios of events. According to this analysis is prepared a draft of possible adaptation measures that would help reduce or eliminate the possible consequences of each risk.en
dc.format.extent3063327 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectželezniční dopravacs
dc.subjectklimatická změnacs
dc.subjectchecklistcs
dc.subjectwhat-ifcs
dc.subjectopatřenícs
dc.subjectadaptationen
dc.subjectrail transporten
dc.subjectclimate changeen
dc.subjectchecklisten
dc.subjectwhat-ifen
dc.subjectmeasuresen
dc.titleAdaptace železniční dopravy na klimatickou změnucs
dc.title.alternativeAdaptation of Rail Transport to Climate Changeen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePokorný, Jiří
dc.date.accepted2017-05-23
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisODC0005_FBI_B3908_3908R003_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record