Show simple item record

dc.contributor.advisorBarčová, Karla
dc.contributor.authorMandlová, Vendula
dc.date.accessioned2017-08-23T09:22:01Z
dc.date.available2017-08-23T09:22:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118623
dc.description.abstractMANDLOVÁ Vendula. Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií. Diplomová práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2017. 60 s. Vedoucí diplomové práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá výzkumem pracoviště s pozitronovou emisní tomografií ve Fakultní nemocnici Ostrava. Teoretická část je zaměřena na právní rámec dané problematiky, fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a základní deskripci pracoviště. V praktické části je uvedena deskripce konkrétního pracoviště s radiační ochranou a analýzy možných kritických míst v ochraně. Následující částí práce je protokol o provedených měření na klinice nukleární medicíny. Z provedených měření a analytických metod je vytvořen návrh minimalizující možná rizika včetně ekonomické rozvahy.cs
dc.description.abstractMANDLOVÁ, Vendula. Radiological protection of the department with a positron emission tomograph. Thesis: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of security service. 2015. 60 p. Head of the thesis doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. The thesis deals with positron emission tomography workplace at the University hospital Ostrava. Theoretical part describes the legislation of the issue, the physics of ionizing radiation, radiation protection and description of the workplace. In the practical part is an evaluation of the particular workplace, radiation protection and analysis of potential critical points in protection. The following part of thesis is the protocol of measurements performed at the clinic of nuclear medicine. From the measurements and analytical methods are designed draft minimizing risks, including economic evaluation.en
dc.format.extent3533857 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPozitronová emisní tomografiecs
dc.subjectPET/CTcs
dc.subjectradiační ochranacs
dc.subjectzdroj ionizujícího zářenícs
dc.subjectotevřený radionuklidový zářičcs
dc.subjectradiofarmakumcs
dc.subjectPositron emission tomographen
dc.subjectPET/CTen
dc.subjectradiological protectionen
dc.subjectthe source of ionizing radiationen
dc.subjectopen radionuclide sourceen
dc.subjectradiopharmaceuticalen
dc.titleRadiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografiícs
dc.title.alternativeRadiological protection of the department with a positron emission tomographen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVěžníková, Hana
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMAN0051_FBI_N3908_3908T005_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record