Show simple item record

dc.contributor.advisorFolwarczny, Libor
dc.contributor.authorPydych, Lukáš
dc.date.accessioned2017-08-23T09:21:41Z
dc.date.available2017-08-23T09:21:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118548
dc.descriptionImport 23/08/2017
dc.description.abstractPYDYCH, Lukáš. Evakuace domova seniorů v důsledku mimořádné události. Diplomová práce. Ostrava VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017. Diplomová práce je zaměřená na problematiku evakuace osob zdravotnického zařízení domova pro seniory v důsledku avizované nebo neočekávané události. Kromě vytipování možných událostí, se zaměřuje na výpočet doby evakuace osob, včetně ověření reálným odzkoušením formou cvičení. Problematiku doby dále aplikuje na jednotlivé pracovní směny a v návaznosti na dostupné síly a prostředky pro ně navrhuje optimální řešení.cs
dc.description.abstractPYDYCH, Lukáš. Evacuation of a Senior Citizens' Home due an Extraordinary Event. Diploma Thesis. Ostrava VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017. The thesis is focused on the problematic of person evacuation from a healt-service eventide home due known or unexpected extraordinary event. Apart from selection of such extraordinary events, thesis deals with the time needed to perform evacuation, including real evacuation by form of the excercise test with attemp to find best evacuation solution. Time issues also applies to each work shift and in relation to the powers available for evacuation, is proposing an optimal solutions.en
dc.format.extent2378247 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectEvakuace, čas evakuace, mimořádná událost, zdravotnické zařízení, sociální péče, senior, domovcs
dc.subjectEvacuation, time of evacuation, extraordinary event, health care facility, social care, senior, hometide.en
dc.titleEvakuace domova seniorů v důsledku mimořádné událostics
dc.title.alternativeEvacuation of a Senior Citizens’ Home due to an Extraordinary Eventen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKoval, Tomáš
dc.date.accepted2017-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPYD001_FBI_N3908_3908T007_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record