Show simple item record

dc.contributor.advisorHadáček, Libor
dc.contributor.authorMitrenga, Karel
dc.date.accessioned2017-08-23T09:21:35Z
dc.date.available2017-08-23T09:21:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118529
dc.description.abstractMitrenga, K. Opatření pro detekci a zamezení pokračování působení bezpilotního prostředku (dron) v areálu chráněného objektu. Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017 Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení právního rámce provozu malých bezpilotních systémů, zjištění a posouzení rizik spojených s masovou oblibou dronů mezi širokou veřejností a rizik zneužití komerčně dostupných bezpilotních systémů. Práce obsahuje souhrn současných řešení na detekci malého bezpilotního prostředku a jeho vyřazení z činnosti. Popsané znalosti a informace jsou využity k řešení projektu zabezpečení typového areálu před nežádoucím vletem a působením bezpilotního prostředku.cs
dc.description.abstractMitrenga, K. Measures to detect and prevent the continuation of the action UAV (drone) in the area of protected object. Diploma Thesis, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017 The diploma Thesis is focused on determining the legislative framework for the operation with small unmanned systems and the identification and assessment of risks associated with the mass popularity of drones between the general public and the risk of abuse commercially available drones. Thesis also includes a summary of current solutions detection of a small UAV and decommissioning of operations. The knowledge and information described in thesis are used to solve a security project dealing unwanted entry and activity within a type area.en
dc.format.extent5495730 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDroncs
dc.subjectbezpilotní létající prostředekcs
dc.subjectbezpilotní systémcs
dc.subjectDroneen
dc.subjectunnamed aeirial vehicleen
dc.subjectunmanned aircraft systemen
dc.titleOpatření pro detekci a zamezení pokračování působení bezpilotního prostředku (dron) v areálu chráněného objektucs
dc.title.alternativeProcuration to detect and prevent the continuation of the action UAV (drone) in the area protected objecten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHolubová, Věra
dc.date.accepted2017-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.contributor.consultantBarčová, Karla
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMIT0026_FBI_N3908_3908T005_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record