Show simple item record

dc.contributor.advisorMišák, Stanislav
dc.contributor.authorCoufal, Jindřich
dc.date.accessioned2016-11-03T07:49:10Z
dc.date.available2016-11-03T07:49:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116210
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je provést analýzu kvality elektrické energie v ostrovní napájecí soustavě, která není připojena k distribuční síti. Dodávka elektrické energie do této sítě pochází z obnovitelných zdrojů elektrické energie, využívající sluneční záření, s možností akumulace přebytků elektrické energie pro následné pokrytí spotřeby v době, kdy nestačí aktuální dopad úhrnu slunečního svitu na fotovoltaické panely. Předmětem této analýzy je najít vztahy nebo souvislosti mezi překročením kvalitativních parametrů elektrické energie a meteorologickými veličinami. Analyzované data pocházejí z měření v roce 2015, které započalo po změně zapojení topologie sítě Off-Grid napájecího systému z AC na DC. Naměřená data z tohoto roku mají odpovědět na klíčovou otázku z pohledu kvality elektrické energie a to, zda-li je nyní možné provozovat ostrovní napájecí systém, využívající fotovoltaické napájecí systémy, autonomně a to bez překročení stanovených velikostí limitů kvalitativních parametrů elektrické energie, zejména podle převzaté evropské normy o charakteristikách napětí elektrické energie, jež je dodávána z veřejné distribuční sítě, s označením ČSN EN 50160.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to analyze power quality in Off-Grid system, which isn't connected to distribution network. The supply of electric power to this network comes from renewable resource using solar power source with the ability to accumulate the excess of electric power to use it in times when the actual total sunlight caught on photovoltaic panels isn't enough. The aim of this analysis is to find relations between exceeding qualitative parameters and meteorological quantities. The analyzed data comes from measuring conducted in 2015 which started after the wiring change of network topology of Off-Grid feeding system from AC to DC. The data measured in that year are to answer the key question from the quality of electric energy point of view and whether it is possible to operate autonomic Off-Grid systems which uses photovoltaic supply system, without exceeding the limits of qualitative parameters of electric power, in particular these assumed from European norm labeled ČSN EN 50160 about characteristics of electric power voltage which is supplied from public distribution network.en
dc.format.extent3215568 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOstrovní systémycs
dc.subjectparametry kvality elektrické energiecs
dc.subjectfotovoltaické systémycs
dc.subjectobnovitelné zdroje elektrické energiecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectOff-Grid systemsen
dc.subjectparameters of power qualityen
dc.subjectphotovoltaic systemsen
dc.subjectrenewable energy sourcesen
dc.subjectanalysisen
dc.titleAnalýza kvality elektrické energie v ostrovních sítíchcs
dc.title.alternativeAnalysis of Power Quality Parameters in Off-Grid Systemsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeProkop, Lukáš
dc.date.accepted2016-05-30
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetiky
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisCOU0027_FEI_B2649_3907R001_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record