Show simple item record

dc.contributor.advisorBesta, Petr
dc.contributor.authorBlaha, Michal
dc.date.accessioned2016-11-02T12:10:55Z
dc.date.available2016-11-02T12:10:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114377
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá implementací filozofie neustálého zlepšování KAIZEN. Je v ní navržen postup implementace v konkrétním podniku a zároveň řešeny aktuální problémy, které podniku komplikují činnost. Práce zahrnuje také teoretický popis metod a nástrojů používaných v moderním managementu jako jsou 5S, just in time, kanban, TQM nebo systém zlepšovacích návrhů.cs
dc.description.abstractThis thesis is about implementation of the continuous improvement philosophy KAIZEN. It designed the process of implementation in the enterpriseand also solving current issues that complicate enterprise activity. Thesis include theoretical description of the methods and tools used in modern management such as 5S, JIT, Kanban, TQM or system of improvement proposals.en
dc.format.extent2432349 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKAIZENcs
dc.subjectzlepšování procesůcs
dc.subjectkultura podnikucs
dc.subjectřešení problémůcs
dc.subjectKAIZENen
dc.subjectprocess improvementen
dc.subjectcorporate identityen
dc.subjectproblem solvingen
dc.titleImplementace filozofie Kaizen v podnikucs
dc.title.alternativeImplementation of Kaizen Philosophy in the Enterpriseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeLampa, Martin
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBLA0091_FMMI_N3922_6208T123_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record