Show simple item record

dc.contributor.advisorLampa, Martin
dc.contributor.authorBekárková, Veronika
dc.date.accessioned2016-11-02T12:10:49Z
dc.date.available2016-11-02T12:10:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114355
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve vybraném podniku. Analyzuje a zhodnocuje nastavení procesů výrobních operací v podniku Weppler Czech s. r. o. a navrhuje nápravná opatření, která povedou ke zkrácení průběžné doby výroby. K analýze využívá grafických metod znázorňujících průběžnou dobu výroby současného stavu procesů a metodu CRAFT, na jejímž základě jsou dále navržena nápravná opatření vedoucí ke zkrácení průběžné doby výroby produktu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the optimization of the production process in selected company. Analyzes and evaluates the setting process manufacturing operations in the company Weppler Czech s.r.o. and suggests remedial measures that will lead to shorter production lead times. The analysis uses graphical methods for showing continuous time production of the current status of processes and methods CRAFT, on the basis of which further suggested remedial measures leading to shorter production lead times of product.en
dc.format.extent4836238 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVýrobní procescs
dc.subjectprůběžná doba výrobycs
dc.subjectmetoda CRAFT.cs
dc.subjectManufacturing processen
dc.subjectcontinuous time productionen
dc.subjectCRAFT method.en
dc.titleOptimalizace výrobního procesu ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeOptimizing the Manufacturing Process in a Selected Companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBesta, Petr
dc.date.accepted2016-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisBEK0009_FMMI_N3922_6208T123_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record