Show simple item record

dc.contributor.advisorHolubová, Věra
dc.contributor.authorMachalová, Gabriela
dc.date.accessioned2016-11-02T09:01:30Z
dc.date.available2016-11-02T09:01:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114266
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractMACHALOVÁ, Gabriela. Projekt fyzické ochrany vybraného objektu tiskárny. [Diplomová práce] Ostrava, 2016. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Katedra bezpečnostních služeb. Práce je zaměřena na inovativní návrh zabezpečení objektu tiskárny, jehož účelem je ochrana osob a majetku v tomto prostoru. První část se zabývá základními pojmy a teorií bezpečnostního projektu, jeho náležitostmi a cílem. Následně je popsán celý areál tiskařské firmy, včetně popisu okolí objektu, kriminality v daném okrese i vnitřní dispoziční uspořádání. Další kapitola se věnuje popisu stávající ochrany objektu, na kterou navazuje část bezpečnostních analýz rizik i s jejich vyhodnocením. Na základě výsledků analýz jsou v následující části vypracovány tři inovativní varianty zabezpečení objektu s ohledem na investiční náklady a kvalitu zabezpečení. Na závěr jsou navržené varianty zhodnoceny a pomocí vybrané metody je určena nejvhodnější varianta.cs
dc.description.abstractMACHALOVÁ, Gabriela. Physical protection of the selected printer object. [Diploma Thesis]. Ostrava, 2016. Faculty of Safety Engineering VŠB – TU Ostrava. Department of Security Services. The work deals with the physical protection of the selected printer object of which purpose protections of persons and property in this object. The first part deals with the basic conceptions and theories of the requirement and aim of security project. After that thesis describes the whole printer object including characterization of the nearby criminality in the district and also interior arrangement. Another chapter describes the current protection of the object on which follows up part of risk analysis methods with their evaluation. Based on the results of analysis are in the following section processed three variants of innovative security of selected printer object in view to the investment costs and the quality of the security. In the last chapter are the processed variants evaluated with the purpose of choose the best option.en
dc.format.extent4621633 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýza rizik, bezpečnostní projekt, inovativní návrh, technická ochrana, fyzická ochranacs
dc.subjectrisk analysis, security project, innovative draft, technical protection, physical protectionen
dc.titleProjekt fyzické ochrany vybraného objektu tiskárnycs
dc.title.alternativePhysical protection of the selected printer objecten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠčurek, Radomír
dc.date.accepted2016-05-31
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMAC0118_FBI_N3908_3908T005_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record