Show simple item record

dc.contributor.advisorVala, Jiří
dc.contributor.authorPačkovský, Jakub
dc.date.accessioned2016-11-02T09:01:12Z
dc.date.available2016-11-02T09:01:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114216
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractPAČKOVSKÝ, J. Bezpečné provozování komunikací, nakládacích a vykládacích prostorů a ramp ve výrobním podniku.[Diplomová práce]. Ostrava: VŠB-TUO. 2016. 50 stran. Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečného provozování komunikací, nakládacích a vykládacích prostorů a ramp ve výrobním podniku. V první části jsou popsány legislativní požadavky pro provozování komunikací a nakládacích a vykládacích prostor a jednotlivé kroky analýzy rizik. V druhé části je provedena analýza rizik v konkrétním výrobním podniku za pomocí dvou zvolených metod identifikace a hodnocení rizik. V závěru práce jsou navržena opatření pro minimalizování nalezených rizk.cs
dc.description.abstractPAČKOVSKÝ, J. Safe operations of roads, loading and unloading bays and ramps in the manufacturing plant. [Diploma thesis]. Ostrava: VŠB-TUO. 2016. 50 p. Diploma thesis deals with issues of safe operatins of roads, loading and unloading bays and ramps in manfacturing plant. In first part are described legislative requirements of operations of roads and loading and unloading bays and individual steps of risk analysis. In second part is risk analysis done in specific manufacturing plant by two chosen method for identification and for risk assessment. In conclusion are proposed measures for minimization of found risks.en
dc.format.extent3260956 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectmanipulační technikacs
dc.subjectopatřenícs
dc.subjectroadsen
dc.subjectrisken
dc.subjectmeasuresen
dc.subjectemployeeen
dc.subjecthandling equipmenten
dc.titleBezpečné provozování komunikací, nakládacích a vykládacích prostorů a ramp ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativeSafe operation of roads, loading and unloading bays and ramps in the manufacturing planten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKissiková, Lenka
dc.date.accepted2016-06-01
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPAC065_FBI_N3908_3908T002_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record