Show simple item record

dc.contributor.advisorBitala, Petr
dc.contributor.authorSchindlerová, Hana
dc.date.accessioned2016-11-02T08:34:18Z
dc.date.available2016-11-02T08:34:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114136
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá ochranou objektu mateřské školy. Zabezpečení mateřské školy je v této bakalářské práci řešeno ochranou objektu a jeho aktiv. V první části je uvedena problematika ochrany osob a majetku ve vztahu k právním předpisům a technickým normám, následuje část popisující fyzickou ochranu, její dělení a způsoby realizace. Část věnovaná statistikám poukazuje na kriminalitu v České republice. V následujících částech je popsán objekt mateřské školy, jeho chráněná aktiva a aktuální stav zabezpečení. Na základě analýzy jsou zjištěna zranitelná místa v objektu a navržena inovativní řešení zabezpečení těchto míst.cs
dc.description.abstractThe proposed bachelor thesis deals with the protection of kindergarten object. The protection of the kindergarten in this thesis, is described in levels of object protection and his assets. In the first section, the problematic protection of people and property is described according to the legislative and technical norms, followed by a section describing the physical protection, its division and methods of realization. Section devoted to statistics points out the crime rate in the Czech Republic. The following sections describe the object of a kindergarten, its protected assets and its current state of protection. Based on an analysis, vulnerable parts of the objects were discovered and innovative solutions to protecting these parts were proposed.en
dc.format.extent2919837 bytes
dc.format.mimetypeapplication/force-download
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectochrana osob a majetkucs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectprotection of people and propertyen
dc.subjectphysical protectionen
dc.subjectkindergartenen
dc.subjectpropertyen
dc.titleOchrana objektu mateřské školycs
dc.title.alternativeProtection of the object kindergartenen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeUšela, Antonín
dc.date.accepted2016-05-24
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služeb
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSCH0161_FBI_B3908_3908R005_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record