Show simple item record

dc.contributor.advisorKissiková, Lenka
dc.contributor.authorKašuba, Milan
dc.date.accessioned2016-11-02T08:33:52Z
dc.date.available2016-11-02T08:33:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/114056
dc.descriptionImport 02/11/2016cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na analýzu pracovních rizik ve firmě Energoaqua, a.s., která se zabývá distribucí tepelné energie. Při analýze budou vyhodnocena nejen technická zařízení z hlediska pracovních rizik, tj. tlakové nádoby, výměníky a další zařízení pro distribuci tepla, ale budou také stanoveny pokyny pro provoz a obsluhu nádob a stanoveny požadavky, kladené na provozovatele nádob a na pracovníky zajišťující provoz, obsluhu a údržbu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis concentrates on analysis of occupational risks in the company Energoaqua, a.s. Energoaqua a.s. deal with a distribution of thermal energy. During the analysis I will evaluate not only technical apparatuses from the point of view of working risks – pressure vessels, exchangers and another apparatuses for thermal distribution. Afterwards I will set down the instructions for vessels operation and service and the requirements for vessels operator and workers, who secure operation and service.en
dc.format.extent4463455 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBOZP, Analýza rizik, distribuce tepelné energie, tepelná soustavacs
dc.subjectOSH, analysis of risks, distribution of thermal energy, thermal systemen
dc.titleAnalýza pracovních rizik při distribuci tepelné energiecs
dc.title.alternativeAnalysis of occupational risks in the distribution of thermal energyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVáleček, Roman
dc.date.accepted2016-05-25
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnosti práce a procesů
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKAS0095_FBI_B3908_3908R001_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record