Show simple item record

dc.contributor.authorMichalcová, Vladimíra
dc.contributor.authorLausová, Lenka
dc.date.accessioned2016-09-27T07:33:36Z
dc.date.available2016-09-27T07:33:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2015, roč. 15, č. 2, s. 113-118 : il.cs
dc.identifier.issn1213-1962
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/112061
dc.description.abstractČlánek se zabývá vlivem tvaru opláštění komína na jeho výsledné zatížení od účinků větru. Popisuje možnosti definování ekvivalentní aerodynamické drsnosti a součinitele čelního odporu při numerickém modelování obtékání kruhového válce. Zaměřuje se na stanovení součinitele síly větru pro komín válcového tvaru, který je opláštěný tvarovaným plechem. Proudění kolem komína je řešeno pomocí software Ansys Fluent s využitím DES modelu.cs
dc.format.extent800710 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavebnícs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkruhový váleccs
dc.subjectsoučinitel čelního odporucs
dc.subjectaerodynamická drsnostcs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectDES modelcs
dc.subjectvysoké Reynolsovo číslocs
dc.subjectmezní vrstvacs
dc.subjectstěnová funkcecs
dc.subjectcircular cylindercs
dc.subjectdrag coefficientcs
dc.subjectaerodynamic roughnesscs
dc.subjecthigh Reynolds mumbercs
dc.subjectboundary layercs
dc.subjectwall functioncs
dc.titleNumerický výpočet aerodynamické drsnosti komína opláštěného vlnitým plechemcs
dc.title.alternativeNumerical calculation of aerodynamic roughness of chimney jacketed with corrugated sheetscs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThe article deals with the influence of a shape of the smokestacks casing on the final load from wind effects. It describes possibilities of defining an equivalent aerodynamic roughness and aerodynamic drag coefficient for numerical modelling of the flow around a circular cylinder. The aim is to solve the force coefficient for a smokestack of a cylindrical shape, which is jacketed with corrugated sheets. The flow around a smokestack is solved in software Ansys Fluent using the DES model.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record