Now showing items 1-1 of 1

  • Possibilities of thermal systems control 

    Wagnerová, Renata; Richtr, Lukáš (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 175-180 : il.)