Now showing items 1-1 of 1

  • Measurement of phase shift by using a DSP 

    Kočí, Petr; Fojtík, David; Tůma, Jiří (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 61-66 : il.)