Now showing items 1-1 of 1

  • Selected tools and methods from quality management field 

    Brodecká, Kateřina; Przeczková, Renáta; Wolgemuth, Jiří; Noskievičová, Darja; Mahdal, Miroslav (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 13-16 : il.)