Now showing items 1-1 of 1

  • Fatigue life visualisation 

    Brumek, Jan; Bonček, Richard (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 3, s. 7-13 : il.)