Now showing items 1-1 of 1

  • Remote control of electric wheelchair 

    Babjak, Ján; Kot, Tomáš; Novák, Petr; Mostýn, Vladimír (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 1-5 : il.)