Now showing items 1-1 of 1

  • Effect of power quality on human health and safety 

    Velička, Richard; Veličková, Eva (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostní inženýrství. 2013, roč. 8, č. 2, s. 55-60 : il.)