Now showing items 1-1 of 1

  • Pomiar promieniowania elektromagnetycznego osuwisk 

    Maniak, Krzysztof; Mydlikowski, Remigiusz; Prałat, Andrzej (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2007, roč. 7, č. 2, s. 197-203 : il.)