Now showing items 1-1 of 1

  • Proměny bydlení v průběhu 20. století 

    Zdařilová, Renata (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2006, roč. 6, č. 1, s. 31-41 : il.)