Now showing items 1-2 of 2

  • Havárie dřevěné konstrukce zastřešení prodejny v Ostravě 

    Kubečka, Karel; Lokaj, Antonín; Kubečková, Darja (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2006, roč. 6, č. 1, s. 9-20 : il.)
  • Ověření kvality použitého řeziva 

    Kubečka, Karel; Lokaj, Antonín; Vavrušová, Kristýna; Jonov, David (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2006, roč. 6, č. 1, s. 1 : il.)