Now showing items 1-2 of 2

  • Ověření kvality použitého řeziva 

    Kubečka, Karel; Lokaj, Antonín; Vavrušová, Kristýna; Jonov, David (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2006, roč. 6, č. 1, s. 1 : il.)
  • Rizika staveb z hlediska zakládání 

    Jonov, David; Kubečka, Karel (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2006, roč. 6, č. 1, s. 21-24.)