Show simple item record

dc.contributor.authorBalázs, Ivan
dc.contributor.authorMelcher, Jindřich
dc.date.accessioned2016-08-03T07:23:12Z
dc.date.available2016-08-03T07:23:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2015, roč. 15, č. 1, s. 1-10 : il.cs
dc.identifier.issn1213-1962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/111929
dc.description.abstractKovové tenkostěnné nosníky jsou běžně používány jako součásti nosných konstrukcí. Jejich odolnost je zpravidla limitována vyčerpáním vzpěrné únosnosti v důsledku stabilitních problémů. Může být zvýšena v případě, kdy je tenkostěnný průřez příčně podepřen např. pomocí prvků opláštění nebo stropní konstrukce. Příspěvek se zabývá možnostmi výpočtu kritického zatížení potřebného pro stanovení vzpěrné únosnosti ohýbaných tenkostěnných nosníků s příčným spojitým podepřením.cs
dc.format.extent979152 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrcs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavebnícs
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.titleStabilita tenkostěnných nosníků s příčným spojitým podepřenímcs
dc.title.alternativeStability of thin-walled beams with lateral continuous restraintcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enMetal beams of thin-walled cross-sections have been widely used in building industry as members of load-bearing structures. Their resistance is usually limited by lateral torsional buckling. It can be increased in case a beam is laterally supported by members of cladding or ceiling construction. The paper deals with possibilities of determination of critical load of thin-walled beams with lateral continuous restraint which is crucial for beam buckling resistance assessment.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record