Recent Submissions

 • Historické krovy Moravy, Slezska a Slovenska 

  Augustinková, Lucie; Capková, Eva; Ďurian, Karol; Gocál, Josef; Grúňová, Zuzana; Kekeliak, Miloš; Korenková, Renáta; Kouřilová, Danuška; Krušinský, Peter; Křivánková, Soňa; Makýš, Oto; Nasswettrová, Andrea; Potůček, Václav; Suchý, Lubor; Šmíra, Pavel; Winkler, Jiří; Zachařová, Daniela (AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ a kolektiv. Historické krovy Moravy, Slezska a Slovenska. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3869-4.)
 • Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině 

  Augustinková, Lucie; Ďurian, Karol; Knápek, Aleš; Kouřilová, Danuška; Korenková, Renáta; Krušinský, Peter; Kubicová, Věra; Müllerová, Markéta (AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ a kolektiv. Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3868-7.)
 • Katalog depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině 

  Augustinková, Lucie; Krušinský, Peter; Korenková, Renáta; Grúňová, Zuzana (AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ a kolektiv. Katalog depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3867-0.)
 • Přímý Optimalizovaný Pravděpodobnostní Výpočet 

  Janas, Petr; Krejsa, Martin; Krejsa, Vlastimil (JANAS, Petr, Martin KREJSA a Vlastimil KREJSA. Přímý optimalizovaný pravděpodobnostní výpočet. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3798-7.)