Show simple item record

dc.contributor.advisorKudělka, Milošcs
dc.contributor.authorVečeřa, Petrcs
dc.date.accessioned2015-11-04T08:50:59Z
dc.date.available2015-11-04T08:50:59Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110862
dc.descriptionImport 04/11/2015cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje průběh odborné praxe ve společnosti profiq s.r.o. Na začátku práce je popsána firma, pracovní zařazení studenta a seznam jemu zadaných úkolů. Dále je popsáno jejich řešení daných úkolů. Hlavním úkolem studenta byl vývoj automatických testů pro JavaScriptový framework ExtJS. V práci jsou také popsány jednotlivé problémy, které vznikly v průběhu vykonávání zadaných úkolů a zvolený způsob jejich řešení. Ke konci práce jsou shrnuty uplatněné znalosti získané v průběhu studia a taktéž znalosti, které studentovi chyběly. V závěru je pak celkové zhodnocení praxe.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the course of professional practice in the company profiq s.r.o. The first part of the thesis describes the company, job description of the student and lists the tasks performed by the student. The main task of the student was the creation of automatized tests for JavaScript framework ExtJS. Thesis also contains the description of various problems, which risen during the performing of said tasks and their solutions. Towards the end of the thesis is summarized the knowledge gained during the school studies and also the knowledge student was missing. In the end is the overall evaluation of the professional practice.en
dc.format.extent1804957 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodborná praxecs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectzajištění kvalitycs
dc.subjectExtJScs
dc.subjectSenchacs
dc.subjectSiestacs
dc.subjectHTMLcs
dc.subjectCSScs
dc.subjectSelenium Webdrivercs
dc.subjectprofessional practiceen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectPythonen
dc.subjecttestingen
dc.subjectquality assuranceen
dc.subjectExtJSen
dc.subjectSenchaen
dc.subjectSiestaen
dc.subjectHTMLen
dc.subjectCSSen
dc.subjectSelenium Webdriveren
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2015-06-03cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantKanócz, Rastislavcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVEC0022_FEI_B2647_2612R025_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record