Show simple item record

dc.contributor.advisorLichorobiec, Stanislavcs
dc.contributor.authorVítek, Jakubcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:42Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:42Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110060
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractVÍTEK, Jakub. Inovativní zabezpečení fyzické ochrany skladu s hořlavinami. Ostrava, 2015. 49 s., 4 s. příloh. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá inovativním zabezpečením fyzické ochrany skladu s hořlavinami. Práce je rozdělena na dvě části. První z těchto části, což je část teoretická, se skládá ze základních právních předpisů, vztahujících se k fyzické ochraně osob a majetku, dále z technických norem a základního rozdělení fyzické ochrany. Druhá část se nazývá praktická a zaobírá se statistikou kriminality, charakteristikou objektu i současným zabezpečením, poté přechází k jednotlivým analýzám, díky nimž dojdeme ke zjištění nepřijatelných rizik. V návaznosti na tato rizika vytváříme inovativní návrh opatření pro zabezpečení objektu, který nám zajistí odstranění rizik či jejich minimalizaci.cs
dc.description.abstractVÍTEK, Jakub. Innovative security system of physical protection of storeroom with combustibles. Ostrava, 2015. 49 p., 4 p. annexe. Bachelor thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. Bachelor thesis Supervisor Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. The Bachelor thesis deals with innovative security system of physical protection of storeroom with combustibles. The thesis is divided into two parts. The first of these parts, which is theoretical, consists of basic legal regulations related to physical protection of persons and possession, furthermore it includes technical standards and basic division of physical protection. The following practical part dwells on the statistics of criminality, characteristics of the building taking into account the current security system, there after the practical part deals with individual analyses and via them the security risks have been determined. In relation to these risks, we have created a new innovative suggestion of the building safety precautions which will ensure the elimination of risks or their minimization.en
dc.format.extent3982745 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectzabezpečenícs
dc.subjectphysical protectionen
dc.subjectrisks analysisen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectsecurity systémen
dc.titleInovativní zabezpečení fyzické ochrany skladu s hořlavinamics
dc.title.alternativeInnovative physical security protection of the warehouse with flammablesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVeselý, Václavcs
dc.date.accepted2015-05-27cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVIT0055_FBI_B3908_3908R005_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record