Show simple item record

dc.contributor.advisorHadáček, Liborcs
dc.contributor.authorBoudný, Danielcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:32Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:32Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/110008
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá a popisuje aktuální stav zabezpečení průmyslového objektu v oblasti fyzické ochrany. První část práce je zaměřena na výčet právních předpisů a technických norem, které se vyskytují v řešené problematice ochrany osob a majetku. Dále je zaměřena na teoretické seznámení se systémem fyzické ochrany a jeho rozdělením na jednotlivé části. Druhá část práce se zabývá identifikací a analýzou rizik. Na identifikovaná rizika je proveden inovativní návrh systému technické ochrany. Poslední část je zaměřená na finanční zhodnocení tohoto návrhu.cs
dc.description.abstractBachelor thesis describes and deals with the actual state security of industrial facility in physical security protection field. The first part is focused on the list of legislation and technical standards that occur in resolving issues of protection of persons and property. Further is aimed on theoretical familiarization with the system of psychical security protection and divided into individual parts. The second part deals with identification and risk analysis. The technical protection proposal is made on identified risks. The last part is focused on the financial evaluation of this proposal.en
dc.format.extent3053886 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectochrana osob a majetkucs
dc.subjectprůmyslový objektcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectpsychical security protectionen
dc.subjectprotection of persons and propertyen
dc.subjectindustrial facilityen
dc.subjectrisk analysisen
dc.titleNávrh systému technické ochrany průmyslového objektucs
dc.title.alternativeThe technical protection proposal of an industrial facilityen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHolubová, Věracs
dc.date.accepted2015-05-27cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.contributor.consultantBarčová, Karlacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisBOU0017_FBI_B3908_3908R005_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record