Show simple item record

dc.contributor.advisorBernatík, Alešcs
dc.contributor.authorVolková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:16Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:16Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109937
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractObsah práce je zaměřen na posouzení rizik při evakuaci osob se sníženou pohyblivostí z domova seniorů. V základní části v ní byla obecně popsána mimořádná událost a objektová evakuace s navazujícím popisem a charakterem domova seniorů. Bylo zapotřebí zhotovit analýzu, kde se určila možná rizika ohrožení daného objektu. Pro zjištění míry rizika bylo podstatné zhodnotit jednotlivá rizika, jejich následky a zároveň i míru, jakou se dají odhalit. Z výsledků bylo určeno potřebné opatření pro odstranění jednotlivých rizik. Další část práce byla zaměřena na různé mimořádné události, k nimž byla navržena potřebná bezpečnostní zajištění. Následuje hodnocení současného stavu evakuačního plánu a návrhy pro jeho vylepšení.cs
dc.description.abstractThe thesis content is focused on risk assessment for the evacuation of people with limited mobility from a senior citizens’ home. The main part generally describes an emergency and building evacuation with a following description and character of a senior citizens’ home. It was necessary to perform an analysis which determined potential emergency risks of the building in question. In order to find out the risk rate it was necessary to assess individual risks, their consequences and also the rate of their potential detection. Based on the results a necessary measure was derived in order to eliminate individual risks. The following part of the thesis is focused on various emergencies to which necessary safety measures were proposed. This part is followed by evaluation of the current condition of the evacuation plan and proposals for its enhancement.en
dc.format.extent4091623 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectevakuacecs
dc.subjectochranacs
dc.subjectomezenýcs
dc.subjectpohyblivostcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectosobycs
dc.subjectsafetyen
dc.subjectevacuationen
dc.subjectprotectionen
dc.subjectlimiteden
dc.subjectmobilityen
dc.subjectrisken
dc.subjectpeopleen
dc.titlePosouzení rizik při evakuaci osob s omezeným pohybem z domova seniorůcs
dc.title.alternativeRisk Assessment for the Evacuation of People with Limited Mobility from a Senior Citizen’s Homeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereePolášek, Davidcs
dc.date.accepted2015-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.contributor.consultantKučera, Petrcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisVOL0092_FBI_N3908_3908T007_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record