Show simple item record

dc.contributor.advisorAdamec, Vilémcs
dc.contributor.authorJiřikovský, Tomášcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:12Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:12Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109921
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractJIŘIKOVSKÝ, Tomáš. Cvičení orgánu krizového řízení – požár velkého rozsahu. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015, 65 s. Předmětem diplomové práce je navržení konceptu cvičení orgánu krizového řízení pro zdolávání následků při požáru velkého rozsahu. Práce je členěna na dvě části, z níž první se zabývá především výčtem informací k vytvoření pohledu na fungování krizového štábu, problematiku a postup při samotné realizaci cvičení na území České republiky. V další části jsou obsaženy informace ze dvou nastalých požárů velkého rozsahu, které posloužily k vytvoření závěrů pro navržené cvičení. Jako poslední je navrženo samotné cvičení pro orgán krizového řízení na úrovni obce s rozšířenou působností včetně vytvořeného scénáře, podle kterého se bude cvičení řídit.cs
dc.description.abstractJIŘIKOVSKÝ, Tomáš. Exercise of Crisis Management Authority – Fire of Large Extent. Diploma thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015, 65 p. The subject of this thesis is to propose the concept of crisis management authority exercises to fighting the effects of a fire of large excent . The work is divided into two parts , the first of which deals mainly with the types of information to create a view of the functioning of the task force , issues and progress in the actual implementation of the exercises in the Czech Republic. The next section contains information from two intervening large-extent fires, which have served to establish the conclusions of the proposed exercise. As a final exercise itself is designed for crisis management authority at the level of municipalities with extended competence , including the created scenarios, according to which the exercise will follow.en
dc.format.extent2029916 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subject1. cvičenícs
dc.subject2. orgáncs
dc.subject3. požárcs
dc.subject4. krizový štábcs
dc.subject5. scénář.cs
dc.subject1. exerciseen
dc.subject2.authorityen
dc.subject3. fireen
dc.subject4.task forceen
dc.subject5. scenarioen
dc.titleCvičení orgánu krizového řízení – požár velkého rozsahucs
dc.title.alternativeExercise of Crisis Management Authority – Fire of Large Extenten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKovářík, Františekcs
dc.date.accepted2015-06-03cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisJIR0007_FBI_N3908_3908T007_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record