Show simple item record

dc.contributor.advisorŘehák, Davidcs
dc.contributor.authorTašlová, Johanacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:11Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:11Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109916
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractTAŠLOVÁ, Johana. Realizace opatření ochrany obyvatelstva jednotkami sboru dobrovolných hasičů. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 88 s. Diplomová práce se zabývá možností předurčenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce k ochraně obyvatelstva. První část definuje teoretický rámec, právní úpravu a současný stav realizace ochrany obyvatelstva. V druhém úseku jsou rozebrána vybraná opatření ochrany obyvatelstva, dále je zde analýza celorepublikového průzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva, analýza sil a prostředků jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v Jihomoravském kraji a zhodnocení uskutečněného cvičení a zásahů v rámci kraje. Třetí díl obsahuje návrh algoritmu v podobě multikriteriální analýzy na výběr předurčených jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na ochranu obyvatelstva, návrh cyklického školení členů jednotek a v neposlední řadě i návrh materiálního vybavení daných jednotek.cs
dc.description.abstractTAŠLOVÁ, Johana. Implementation of measures of population protection units of the volunteer firefighters. [Diploma thesis]. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015. 88 p. Diploma thesis deals with the possibility of predestination unit voluntary municipal fire brigade to protect the population. The first part defines the theoretical framework, legislation and current status. The second part deals with measures to protect the population, the analysis of the nationwide survey in this area, analysis of forces and means of voluntary fire brigade units of municipalities in the South Moravian Region and evaluation exercises and interventions effected within the region. The third part contains a proposal for a multi-criteria analysis for the selection of respective units, process design training members of the teams and draft material equipment on the units.en
dc.format.extent5455277 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectJednotka sboru dobrovolných hasičů obcecs
dc.subjectpředurčenostcs
dc.subjectopatření ochrany obyvatelstvacs
dc.subjectintegrovaný záchranný systémcs
dc.subjectvybavenícs
dc.subjectkritériacs
dc.subjectmultikriteriální analýzacs
dc.subjectUnit volunteer fire brigadeen
dc.subjectpredestinationen
dc.subjectmeasures of population protectionen
dc.subjectintegrated rescue systemen
dc.subjectequipmenten
dc.subjectcriteriaen
dc.subjectmulti-criteria analysisen
dc.titleRealizace opatření ochrany obyvatelstva jednotkami sboru dobrovolných hasičůcs
dc.title.alternativeImplementation of Civil Protection Measures by Volunteer Fire Brigadesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠtefančík, Štefancs
dc.date.accepted2015-06-04cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department050 - Katedra ochrany obyvatelstvacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní plánovánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisTAS0008_FBI_N3908_3908T007_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record