Show simple item record

dc.contributor.advisorBartlová, Ivanacs
dc.contributor.authorSpisar, Pavelcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:24:11Z
dc.date.available2015-07-22T09:24:11Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109914
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractSPISAR, Pavel. Analýza rizik technologie venkovního skladování kapalin. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 2015. 59 s. V diplomové práci je řešena analýza rizik technologie venkovního skladování kapalin. V první části je uveden přehled legislativních požadavků vztahujících se k oblasti skladování a následné přepravy kapalin. Dále jsou uvedeny příčiny možného vzniku havarijních situací na základě popsané technologie stáčení, skladováni a přečerpávání PHM a provozních kapalin. V poslední části byla z důvodu zvýšení bezpečnosti při nakládání s nebezpečnými látkami provedena analýza všech rizikových faktorů, které mohou v procesu nastat. Byla využita analýza What-if…, pomocí které byly identifikovány nehodové situace, jejich dopady a navrženy postupy pro eliminaci těchto havarijních situací. Následně byla použita analýza FMEA, která nám určila nejzávažnější havarijní situace. Na základě identifikovaných zdrojů rizika stanovit technická a organizační opatření pro zabezpečení venkovního skladování kapalin dopravovaných do výrobní haly.cs
dc.description.abstractSPISAR, Pavel. An Analysis of Risks in Technology of Outdore Liquids Storing. Master Thesis. VŠB-TU Ostrava. 2015. 59 s This thesis deals with an analysis of risks in outdoor storage technology of liquids. In the first part the legal requirements relating to the storage and transportation of liquids are briefly outlined. Furthermore, the causes of possible accidents in terms of technology of bottling, storing and pumping PHM and operational liquids. In the last part, the analysis of all risk, that could possible arise during respective processes, was conducted. The analysis “What-if…” was employed to indentify accidental situations and their affects, and subsequently to propose the respective approaches for eliminating those risks. Consequently, the FMEA analysis was employed to indicate the most important accidental situations. Based on the identified sources of risks, the appropriate technical and organizational measures for securing outdoor storage of liquids being transported to a manufacturing hall were proposed.en
dc.format.extent2229287 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectskladování, nebezpečné látky, bezpečnost, analýza, What-if, FMEAcs
dc.subjectstorage, hazardous substances, safety, analysis, What-if, FMEAen
dc.titleAnalýza rizik technologie venkovního skladování kapalincs
dc.title.alternativeRisk Analysis for Liquid Outside Storage Technologyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKoutný, Petrcs
dc.date.accepted2015-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnosti práce a procesůcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSPI114_FBI_N3908_3908T002_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record