Show simple item record

dc.contributor.advisorFries, Jiřícs
dc.contributor.authorSolich, Radekcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:21:51Z
dc.date.available2015-07-22T09:21:51Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/109429
dc.descriptionImport 23/07/2015cs
dc.description.abstractV této diplomové práci se zabývám konstrukčním návrhem poháněné vodorovné válečkové tratě. Úvodem diplomové práce se stručně zabývám charakteristikou provozu, popisem základních strojních celků, transportovaných břemen a požadavky investora. Následuje návrh rozměrů nosných součástí a konstrukčních rozměrů. Základní části návrhu je pohon dodávající pohybovou energii válečkové trati, který spočítám a vhodně vyberu. Následuje pevnostní kontrola válečkového řetězu a dílčích komponentů. Stručně popíšu navržené konstrukční specifikace celé tratě, jako je umístění pohonu napínání řetězu a pozměněnou dispozici. Celá tato práce bude sloužit investorovi k informaci o navrženém zařízení. Příloha obsahuje sestavní výkresovou dokumentaci a diplomovou práci na CD.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the engineering proposal of a driven plane rolling line. At the beginning, I am concentrating briefly on the characteristics of the plant, the description of basic machinery, transportation and loads, and on the requirements of the investor. The chapter is follow by the proposal of dimensions for the supporting parts and the construction dimensions. The basic part of this proposal is the drive that is transferring kinetic energie into the rolling line due to calculation and suitable selection. Afterwards, a strength check is done for the rolling chain and other small components. The proposed construction specification for the whole line is explained shortly, with regard to the drive position, the tensioning of the chain and the disposition after modification. The whole thesis will serve the investor as information for the proposed equipment. The attachement contains the drawing documentation and diploma thesis on CD.en
dc.format.extent6340581 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTraťcs
dc.subjectpohoncs
dc.subjectválečekcs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectřetězcs
dc.subjectdopravníkcs
dc.subjectrychlostcs
dc.subjectrámcs
dc.subjecttracken
dc.subjectdriveen
dc.subjectrolleren
dc.subjectperformanceen
dc.subjectchainen
dc.subjectconveyoren
dc.subjectspeeden
dc.subjectframeen
dc.titleKonstrukční návrh válečkové poháněné tratěcs
dc.title.alternativeEngineering Design of Driven Roller Conveyeren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKaňa, Rostislavcs
dc.date.accepted2015-06-12cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSOL028_FS_N2301_3909T001_70_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record