Show simple item record

dc.contributor.advisorAugustynek, Martincs
dc.contributor.authorStrakoš, Ondřejcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:17:37Z
dc.date.available2015-07-22T09:17:37Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108743
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractInfuzní léčba je v současnosti jedním z nejběžnějších úkonů, prováděných ve zdravotnických zařízeních, a nachází uplatnění v širokém spektru případů. Samotný proces léčby může být uskutečněn dvěma způsoby – gravitační infuzí a použitím volumetrické infuzní pumpy. Princip infuze řízené volumetrickou pumpou klade specifické nároky na vlastnosti užívaných infuzních setů, přičemž pro zajištění důležité přesnosti průtoku je nezbytné dbát na určení daného setu pro použití s tlakovou metodou. V běžném zdravotnickém prostředí však existuje řada rizikových faktorů, jejichž vlivem může dojít k porušení této podmínky kompatibility a následnému použití volumetrické pumpy s nevhodnou administrativní soupravou, určenou pouze pro gravitační infuzi. Záměrem první části této práce je, na základě známých poznatků o negativních vlivech činnosti pumpy na přesnost léčby a o mechanických vlastnostech infuzních setů, teoreticky stanovit možné destrukční vlivy čerpadla infuzní pumpy na materiál gravitačního setu. Cílem druhé části je pokusit se prokázat negativní dopad mechanického namáhání gravitačního setu v infuzní pumpě na přesnost dávkování a vlastnosti materiálu použitého setu pomocí experimentálně získaných dat.cs
dc.description.abstractIntravenous therapy is currently one of the most common operations performed in health care facilities, finding its use in a wide range of cases. The particular process of treatment can be implemented in two ways - using gravity-fed infusion and by use of volumetric infusion pump. The principle of infusion controlled by a volumetric pump lays specific demands on the quality of the infusion sets in use. When warranting the flow rate accuracy it is necessary to ensure suitability of the set for use with the pressure method. However, there are a number of risk factors in common medical situations, whose influence may lead to violating the terms of compatibility and the subsequent use of a volumetric pump with an improper administrative set made only for gravity-fed infusion. The aim of the first part of this work is the theoretical determination of the possible destructive effects of the infusion pump to the material of a gravity-fed administration set based on the evidence about the negative impacts of the pump on the flow rate accuracy and mechanical characteristics of the infusion sets. The goal of the second part is an effort to proof the negative impact of the mechanical stress of a gravity set in an infusion pump to dosage accuracy and the material properties of the used set through experimental data.en
dc.format.extent2610138 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectInfuzní technologiecs
dc.subjectnitrožilní léčbacs
dc.subjectvolumetrická infuzní pumpacs
dc.subjectgravitační infuzní setcs
dc.subjectrizika infuzní léčbycs
dc.subjectnepřesnost průtokucs
dc.subjectInfusion technologyen
dc.subjectintravenous therapyen
dc.subjectvolumetric infusion pumpen
dc.subjectadministration set for gravity-fed infusionsen
dc.subjectinfusion therapy risksen
dc.subjectflow rate variation en
dc.titleObjasnění destrukčního vlivu gravitačního setu v infuzní pumpěcs
dc.title.alternativeClarifying the Destructive Influence of Gravitation Set in Infusion Pumpen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeRosůlek, Miroslavcs
dc.date.accepted2015-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchBiomedicínský technikcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTR0176_FEI_B2649_3901R039_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record