Show simple item record

dc.contributor.advisorVrabková, Ivetacs
dc.contributor.authorPalatinusová, Markétacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:07:41Z
dc.date.available2015-07-22T09:07:41Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/106844
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na dostupnost akutní lůžkové péče ve vybraných krajích. Cílem diplomové práce je zhodnotit institucionální a místní dostupnost akutní lůžkové péče v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji za období 2009-2013. Pro dosažení cíle byla formulována hypotéza, která vychází z předpokladu, že dostupnost i efektivnost akutní lůžkové péče je v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji rozdílná, a to i mezi jednotlivými okresy v těchto krajích. Při zpracování diplomové práce byly využity metody modelu DEA, síťové analýzy a Dijkstrova algoritmu. Model DEA byl vstupně orientovaný a obsahoval tyto ukazatelé - počet lůžek a průměrně obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře na den. Síťová analýza sledovala dojezdové doby poskytovatelů akutní lůžkové péče v časových pásmech – 20, 30 a 60 minut. Diplomová práce dospěla k závěru, že dostupnost v krajích je srovnatelná, stejně tak i efektivita, ale mezi jednotlivými okresy je dostupnost i efektivnost rozdílná.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the availability of acute inpatient care in selected counties. The aim of the thesis is to assess the institutional and local availability of acute inpatient care in the Moravian-Silesian and the South Moravian region for the period 2009-2013. A hypothesis was formulated to achieve the objectives. It is based on the assumption that the availability and the effectiveness of acute inpatient care is different in the Moravia-Silesia and the South Moravian region, and even between various districts in these counties. DEA methods, network analysis and Dijkstra's algorithm were used. Data envelopment analysis (DEA) was input oriented and included the following indicators - the number of beds and the average of occupied beds per 1 physician time per day. Network analysis monitored the driving time of providers of acute care in time zones - 20, 30 and 60 minutes. The thesis concludes that the availability in the region is comparable, as well as efficiency, but between different districts, the availability and effectiveness is different.en
dc.format.extent3426961 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPoskytovatelé akutní lůžkové péčecs
dc.subjectdostupnostcs
dc.subjectefektivnostcs
dc.subjectmodel DEA.cs
dc.subjectAcute inpatient care providersen
dc.subjectavailabilityen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectdata envelopment analysis.en
dc.titleDostupnost akutní lůžkové péče ve vybraných krajíchcs
dc.title.alternativeAccessibility of Acute Inpatient Care in the Selected Regionsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRutteová, Lenkacs
dc.date.accepted2015-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department153 - Katedra veřejné ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchVeřejná ekonomika a správacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPAL0048_EKF_N6202_6202T055_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record