Téma semináře: Sjednocování politik otevřeného přístupu v ČR, 12.-13. května 2015, VUT v Brně
Dvoudenní seminář nabídl příspěvky mapující aktuální vývoj politiky otevřeného přístupu na mezinárodní, národní i institucionální úrovni a také současný stav v oblasti budování otevřených repozitářů v ČR.

Nedávno přidané