Show simple item record

dc.contributor.advisorSolař, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKulhavá, Evacs
dc.date.accessioned2015-02-26T06:29:04Z
dc.date.available2015-02-26T06:29:04Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/106502
dc.descriptionImport 26/02/2015cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace ubytovacího zařízení pro provedení stavby. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu zpracovanou dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, tepelně technická posouzení obvodových konstrukcí, energetický štítek a příslušnou výkresovou dokumentaci. Stavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená s jednoplášťovou plochou střechou, pochůznou terasou a pochůznou zelenou střechou. Objekt je určen pro ubytování osob. Cílem diplomové práce je navrhnout stavbu se splňujícími požadavky technických norem.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is to solve a project documentation of the accommodation centre for building construction. The thesis contains a technical report prepared in accordance with Notice no. 499/2006 Coll. as amended by amendment no. 62/2013 Coll. about documentation of buildings, heat technical assessment peripheral construction, energy label, drawings documentation. The building is designed as two-storey without basement and single-layer flat roof, pedestrian terrace and pedestrian green roof. The building is designed to accommodate people. The aim of this thesis is to design a building to comply with the requirements of technical standards.en
dc.format.extent2343432 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectUbytovací zařízenícs
dc.subjectželezobetonový skeletcs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectpochůzná střechacs
dc.subjecttepelně technické posouzenícs
dc.subjectvýkresová dokumentacecs
dc.subjectThe accommodation centreen
dc.subjectferroconcrete skeletonen
dc.subjectbuildingen
dc.subjectwalkable roofen
dc.subjectheat technical assessment technological procesen
dc.subjectdrawings documentationen
dc.titleUbytovací zařízenícs
dc.title.alternativeThe accommodation centreen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBoth, Oldřichcs
dc.date.accepted2015-01-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchPrůmyslové a pozemní stavitelstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisKUL0011_FAST_N3607_3607T016_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record