Show simple item record

dc.contributor.advisorLichorobiec, Stanislavcs
dc.contributor.authorHusárová, Veronikacs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:37:30Z
dc.date.available2014-08-05T10:37:30Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105456
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na fyzickou ochranu vybraného sportovního zařízení. V samotném úvodu práce zmiňuji právní předpisy upravující ochranu objektů a vysvětluji základní pojmy. V další části práce se již zabývám popisem konkrétního objektu, jeho jednotlivých částí a způsobu zabezpečení v současnosti. Na základě tohoto popisu jsem definovala možná rizika a provedla jsem jejich analýzu. Na základě výsledků této analýzy jsem se zaměřila na nejrizikovější části objektu a navrhla jsem konkrétní řešení, vedoucí k minimalizaci zjištěných rizik a ke zlepšení celkového zabezpečení objektu.cs
dc.description.abstractMy bachelor´s work focuses on physical security of the chosen sport facility. In the beginning of work my attention was paid to legal aspects regulating building safeguard and explanation of basic principles. In the next part I´m concerned with description of concrete building, its particular parts and safeguard method in present. On the basis of this description I defined possible risks which were analyzed next. Based on analysis results I focused on the most risk parts of the building and I proposed concrete solution leading to the minimalization of risks fouded and to the general improvement of building safeguard.en
dc.format42 l. : il.cs
dc.format.extent2792677 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectzabezpečenícs
dc.subjectsportovní halacs
dc.subjectphysical securityen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectsafeguarden
dc.subjectsport hallen
dc.titleFyzická ochrana sportovního zařízenícs
dc.title.alternativePhysical protection of sports facilitiesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201400564cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVeselý, Václavcs
dc.date.accepted2014-05-26cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHUS081_FBI_B3908_3908R005_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record