Show simple item record

dc.contributor.advisorVeselý, Václavcs
dc.contributor.authorKrejčiřík, Martincs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:37:18Z
dc.date.available2014-08-05T10:37:18Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105439
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je zabezpečení firmy Hirschmann prostředky technické ochrany objektů. V úvodní části jsem uvedl právní předpisy a technické normy, které souvisejí s danou problematikou. Dalším bodem je vysvětlení pojmu fyzická ochrana a její dělení. Následuje popis vybraného objektu a okolí, ve kterém se nachází. Stávající zabezpečení objektu je popsáno v další kapitole, na kterou navazuje analýza rizik. Analýza rizik vyhodnocuje a popisuje nedostatky v zabezpečení objektu. Posledním bodem mé bakalářské práce je návrh na inovaci stávajícího stavu a eliminace nedostatků.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims in security Hirschamnn means of technical protection of objects. Beginning of my bachelor thesis is focused on legislativ and technical standards. Next chapter is about physical protection. Next part is description of the selected object and the place in which it is located, description of the current status of the protection. Risk analysis identifying deficiencies in technical protection. Last chapter includes a proposal to upgrade old technical protection.en
dc.format55 l. : il.cs
dc.format.extent4076360 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzabezpečení, objekt, fyzická ochrana, mechanický zábranný systém, čidlacs
dc.subjectsecurity, object, physical protection, mechanical preventing system, sensoren
dc.titleZabezpečení firmy Hirschmann prostředky technické ochrany objektůcs
dc.title.alternativeSecurity Hirschmann means of technical protection of objectsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201400589cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLichorobiec, Stanislavcs
dc.date.accepted2014-05-27cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKRE0070_FBI_B3908_3908R005_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record