Show simple item record

dc.contributor.advisorBolek, Tomášcs
dc.contributor.authorŠotek, Michalcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:35:49Z
dc.date.available2014-08-05T10:35:49Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105326
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením bezpečnostních opatření v souvislosti s fyzickou ochranou při pořádání dostihových závodů a návrhem inovativních opatření. Úvodní část práce je zaměřena na související právní předpisy. V teoretické části jsou popsány bezpečnostní procedury a prvky fyzické ochrany při konání dostihových závodů. Praktická část práce je zaměřena na analýzu, identifikaci a posouzení možných bezpečnostních rizik a hrozeb při pořádání dostihových závodů. Dále jsou v práci navržena inovativní řešení fyzické ochrany vedoucích k minimalizaci zjištěných rizik. Následuje posouzení navržených opatření společně s ekonomickým zhodnocením jednotlivých variant. Na závěr je vybrána nejvhodnější varianta bezpečnostního řešení pro realizaci projektu.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the security measures assessment in conection with the physical security while organizing the horse racing and proposal of the innovative measures. The introductory part is focused on the related legislation. In the theoretical part are described security procedures and parts of the physical security while organizing the horse racing. The practical part is focused on analysis, identification and assessment of the possible risks and threats while organizing the horse racing. Further, there are an innovative solutions of the physical protection designed to minimize identified risks. The following is an assessment of the proposed measures, together with the economic evaluation of the options. The conclusion is focused on selection of the most effective security solution for project implementation.en
dc.format50, [13] l. : il.cs
dc.format.extent9572929 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfyzická ochranacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectřešenícs
dc.subjectphysical securityen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectrisken
dc.subjectsecurityen
dc.subjectsolutionen
dc.titleBezpečnostní studie dostihových závodůcs
dc.title.alternativeSacurity studies of horse racingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400652cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeRozbroj, Martincs
dc.date.accepted2014-06-02cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.contributor.consultantŠčurek, Radomírcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSOT037_FBI_N3908_3908T005_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record