Show simple item record

dc.contributor.advisorBolek, Tomášcs
dc.contributor.authorStaněk, Tomášcs
dc.date.accessioned2014-08-05T10:35:18Z
dc.date.available2014-08-05T10:35:18Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/105289
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na možnosti zabezpečení Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově při hokejových utkáních i mimo ně. Práce obsahuje rozbor právního hlediska v souvislosti se zabezpečením objektu a poskytováním služeb soukromé bezpečnostní agentury a následně uvádí deskripci lokality s částečným zaměřením na historický vývoj budování stadionu. Popisná část diplomové práce formuje do příslušných celků aktuální stav fyzické ochrany objektu, které jsou v souvislostech podkladem pro zpracovanou analýzu rizik a nebezpečí z procesního i strukturálního hlediska. Poslední část diplomové práce se zabývá návrhem standardu pro zabezpečení zimních stadionů v České republice a na jeho základě variantními návrhy řešení odpovídajícími rizikům vyhodnoceným zpracovanou analýzou, včetně implementace inovativních technologií, a dále ekonomickou náročností těchto návrhů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the possibilities for secure the Winter stadium of Ivan Hlinka in Litvínov during ice-hockey matches and beyond them. The theses contains an analysis of the legal aspects related to security of object and the provision of services of a private security agency and then introduce the description of the locality with a partial focus on the historical development of building the stadium. The descriptive part of the thesis forms current condition of physical protection of object to the appropriate parts, which are in context the basis for the risk analysis of procedural and structural aspects. The last part of the thesis deals with the proposal of security standard for winter stadiums in the Czech Republic and based on it deals with the variant proposal of solutions appropriate to the risks assessed by analysis, including implementation of innovative technologies, and economic costs of these proposals.en
dc.format59, [77] l. : il.cs
dc.format.extent4723363 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzimní stadioncs
dc.subjecthokejcs
dc.subjectsportovní utkánícs
dc.subjectdivácké násilícs
dc.subjectLitvínovcs
dc.subjectwinter stadiumen
dc.subjecthockeyen
dc.subjectsport gameen
dc.subjectspectator violenceen
dc.subjectLitvínoven
dc.titleAnalýza možností zabezpečení zimního stadionucs
dc.title.alternativeThe analysis of possibility for secure the winter stadiumen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201400659cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeRozbroj, Martincs
dc.date.accepted2014-06-02cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.contributor.consultantŠčurek, Radomírcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSTA822_FBI_N3908_3908T005_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record